www.sakshaug.info

Startside
Opp
Luftvern
Krigsskolen
Flytur
Antiterrorøvelse
Beordring

 


treff siden 10/03/03

Denne siden ble sist oppdatert 22/10/08

 

 

Forsvaret


Bakgrunn:

Jeg jobber som offiser i forsvaret. Jeg har jobbet i forsvaret siden oktober 1991 hvor jeg gikk JEGER-USK på Sessvollmoen (da Infanteriets Øvingsavdeling nr 1 fremdeles var der). Deretter gikk jeg på Krigsskolen Linderud, kull 94-96. Siden da har jeg jobbet i luftvernbataljonen i 6. Divisjon på Bardufoss. Har jobbet ett år ved Befalsskolen Luftvern (BSLV) i Fredrikstad frem til garnisonen ble nedlagt sommeren 2002. Har fra 2002 jobbet ved Forsvarets Luftvern Skyteskole på Rygge Flystasjon som senere omdøpt til Bakkeoperativ skole sommeren i sommeren 2004. 

I de senere års omstilling i Forsvaret har Hærens bakkebaserte luftvern vært gjennom mange prøvelser som nå har kulminert i total nedleggelse fra januar 2006. Dette har medført at Hærens luftvernartillerister har måttet finne seg nye arbeidsfelt. For min del dro jeg til Afghanistan i 6 måneder som Chief LNO for BG-3 ISAF VII. Ved retur til Norge startet jeg i ny jobb som stabsoffiser i HV-01 på Rygge flystasjon.

Da jeg jobbet innenfor luftvernbransjen lagde jeg en del artikler om luftvern, med spesielt fokus på Hærens luftvern. Mer om dette kan du lese her. Denne siden har også koblinger til andre luftvernrelaterte artikler.

Som del av jobben treffer jeg mange forskjellige mennesker. I den forbindelse kan mange dører åpnes. En av dørene var baksetetur i en Jaguar T-4, et britisk tomotors jagerfly. Hele historien kan du lese her.

Andre dører som åpnes er muligheten for å samarbeide med andre avdelinger. Jeg og sju andre i luftvernbataljonen fikk nettopp mulighet til å være markører mot Forsvarets Spesialkommando under antiterrorøvelse på norsk kontinentalsokkel.

Disse sidene er vel verd å sjekke.

 

 Digital Blasphemy 
Free 3d Wallpapers

    

     Klikk for mer informasjon om våre blader