www.sakshaug.info

Startside
Opp

 


treff siden 10/03/03

Denne siden ble sist oppdatert 22/10/08

 

 

De små ulikhetene


Som de fleste sikkert har fått med seg innen nå er vi ganske like. Grunnen til det er selvsagt at vi er eneggede tvillinger. Men gransker en litt nøyere kan man finne noen forskjeller på oss.
Ulikhet 1. Smalt ansikt.

Robin (h.) er en liten tanke smalere i ansiktet enn Daniel.

 

Ulikhet 2. Torticollis.

Robin (h.) har torticollis (muskelknuter/-sammentrekning) i høyre del av nakken noe som medfører at han ligger ofte med hodet på skakke (mot høyre). Dette vil selvsagt gå over på sikt.

 

Ulikhet 3. Krummet og rett øre.

Robins (h.) venstre øre går i en rett strek fra øverste del av øret og nederst til øreflippen, det høyre øret er kraftig krummet.

Daniels (v.) høyre øre går ganske rett fra øverste del av øret og nederst til øreflippen, mens det venstre øret er kraftig krummet.

Ulikhet 4. Bulk på øret.

Daniels venstre øre har en bulk langt oppe på ørekanten som peker bakover. Robin har en ganske lik bulk på sitt høyre øre men den er mye mindre markant enn Daniel sin.

 

Ulikhet 5. Speilvendt virvel. 

Daniels (h.) hårvirvel er oppe til høyre på bakhodet og virvelen skrur seg innover, mot klokken. 

Robins (v.) hårvirvel er oppe til venstre på bakhodet og virvelen skrur seg innover, med klokken.

Ulikhet 6. Tenner (enn så lenge).

Robin har fått 2 tenner som er godt synlige.

Daniel har kun 1 tann som ikke er godt synlig.

Ulikhet 7. Vi er to forskjellige barn.

Selv om vi ser like ut er vi ikke like. Vi er to forskjellige barn med hver vår væremåte, nesten.

 

Disse sidene er vel verd å sjekke.

 

 Digital Blasphemy 
Free 3d Wallpapers

    

     Klikk for mer informasjon om våre blader