www.sakshaug.info

Startside
Opp

 


treff siden 10/03/03

Denne siden ble sist oppdatert 22/10/08

 

 

Robin og Daniel er eneggede tvillinger


   

Endelig har bekreftelsen på noe vi har trodd lenge kommet. Vi er eneggede tvillinger. Noe lurer sikker på hva det innebærer, noe vi skal forsøke å forklare videre. Tvillinger kan være enegget eller toegget.

Eneggede tvillinger

Eneggede tvillinger har i utgangspunktet vært ett egg som har blitt befruktet av en sædcelle. Det befruktede egget har på ett eller annet tidspunkt på vei ned til livmoren delt seg i to. Resultatet er to egg med det samme genetiske materialet, noe som igjen vil si at eneggede tvillinger alltid er av samme kjønn. 

Toeggede tvillinger

Toeggede tvillinger er to egg som har blitt befruktet med hver sin sædcelle. Strengt tatt kan en si at toeggede tvillinger i utgangspunktet kun har foreldre og fødselsdag som fellesnevner. Det kan være en av hvert kjønn eller være totalt ulik hverandre i utseende. 

Hvordan vet man om det er eneggede eller toeggede tvillinger?

Godt spørsmål. Hvis det er en av hvert kjønn er det alltid toegget. Hvis det er to av samme kjønn må en gjøre nærmere undersøkelser av morkake(r) og fostersekk(er). Toeggede tvillinger vil alltid ha hver sin morkake og hver sin fostersekk. Det vil si at tvillinger som deler morkake og fostersekk vil være eneggede. Der slutter også det enkle. Eneggede tvillinger kan avhengig av hvor tidlig egget delte seg også ha hver sin morkake og fostersekk eller de kan dele fostersekk og/eller morkake. Normalt sendes morkake og fostersekk til videre til patologisk avdeling for mer detaljerte undersøkelser. Vi vet de sjekker morkaken(e)s sammensetning og diverse lag i skilleveggene på fostersekken(e), men utover det vet vi fint lite hva nøyaktig de ser etter. Det kan faktisk være nødvendig å gjøre genprøver for å finne ut om det er eneggede eller toeggede tvillinger. Dette er kostbare prøver og svært få sykehus tilbyr eller anbefaler slike prøver. Det viktigste er jo uansett at en har fått to barn som er to forskjellige individer med forskjellige behov.

Disse sidene er vel verd å sjekke.

 

 Digital Blasphemy 
Free 3d Wallpapers

    

     Klikk for mer informasjon om våre blader