www.sakshaug.info

Startside
Opp

 


treff siden 10/03/03

Denne siden ble sist oppdatert 22/10/08

 

 

Trond Sakshaug's CV


Curriculum Vitae

 

Navn:                        Trond Erlend Sakshaug

Fødselsdato:              31 desember 1972

Sivilstatus:                  Gift med Tone Moen Sakshaug

Forsørgeransvar:        2 barn

 

Utdannelse

Statistikk, bedriftsøkonomi og matematikk. 2+2+2 VT ved Høgskolen i Østfold i perioden 01-02.

Personalledelse under omstilling. 10 VT ved Universitetet i Tromsø i perioden 98-99.

Krigsskole I. Krigsskolen Linderud i perioden 94-96.

Utskrevet sersjantkurs (JegerUsk). Skolekompaniet IØ1, Sessvollmoen i perioden 91-92.

3-årig videregående skole handel&kontor, Økonomi og Regnskap. Nidareid videregående skole i Trondheim i perioden 88-91.

Ungdomsskole. Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim i perioden 86-88.

Ungdomsskole i USA  (ca 8 mnd). Ca 2 måneder i Maine og 6 måneder i California (Pacific Beach Middle School) i perioden 85-86.

 

Yrkespraksis

Kaptein. Stabsoffiser HV-01 og områdesjef LUHV Mågerø fra august 05.

Kaptein. Chief Liaison and Negotiation Officer for Battlegroup 3 ISAF VII i Kabul, Afghanistan fra november 04 til juli 05.

Kaptein. Hovedinstruktør SHORAD ved Bakkeoperativ skole på Rygge fra august 04 til november 04.

Kaptein. Instruktør SHORAD (kortrekkeviddeluftvern) ved Forsvarets luftvernskyteskole på Rygge fra august 03.

Løytnant. Tjenestegjør ved Forsvarets luftvernskyteskole på Rygge fra 02 og utover. Instruktør SHORAD (kortrekkeviddeluftvern).

Løytnant. Tjenestegjort på Befalsskolen Luftvernartilleriet (BSLV) i perioden 01-02. Linjesjef RB-70 ved befalsskolekull (6 mnd) og nestkommanderende i utskrevet befalskurs (6 mnd). 

Kasserer/Nestformann Rusta Bar & Fritidsmesse. Nestformann for Rusta Bar & Fritidsmesse og som kasserer ansvarlig for økonomi og regnskapsførsel for Rusta Bar & Fritidsmesse fra høst 99-01. 

Bartender. Bartenderjobb i Rusta Bar & Fritidsmesse fra høst 98-01.

Løytnant. Tjenestegjort i Luftvernbataljonen  i Heggelia Garnison i perioden 97-01. Assisterende operasjonsoffiser (Ass S-3) i stab luftvernbataljon (21 mnd), nestkommanderende i Stabsbatteri luftvern (3 mnd), troppssjef i luftverntropp (12 mnd), troppssjef i garnisonstropp (8 mnd), nestkommanderende i Stabsbatteri luftvern (2 mnd), og batterisjef i Stabsbatteri luftvern (2 mnd). 

Fenrik. Tjenestegjort i Luftvernbataljonen Heggelia Garnison i perioden 96-97. Administrasjonsoffiser i Stabsbatteri (12 mnd). 

Fenrik (før krigsskole). Tjenestegjort på Sessvollmoen og OL-brigaden i perioden 93-94. Troppsbefal og skiftleder på publikumsterminaler under OL i Lillehammer (3 mnd), nestkommanderende ved utskrevet sersjantkurs JegerUsk (3 mnd). 

Sersjant. Tjenestegjort på Sessvollmoen i perioden 92-93. Troppsbefal ved utskrevet sersjantkurs JegerUsk, (6 mnd), lagfører og troppsbefal ved jegertropp (6mnd). 

Gartnerassistent. Sommerjobb på Ringve Botaniske Hage somrene 89, 90 og 91.

Butikkarbeider. Sommerjobb og kveldsjobb på Bunnpris Angeltrøa i Trondheim i 88.

Bilverkstedarbeider. Sommerjobb med å klargjøre nye og brukte biler for salg ved Gaden&Larsen AS i Trondheim i somrene 86 og 87.

 

Verv

Leder og kasserer LUKS bedriftsidrettslag. Forestå overordnet administrasjon og økonomi forvaltning av bedriftsidrettslagets aktivitet. Har innehatt vervet siden 06.

Avdelingstillitsvalgt Befalets Fellesorganisasjon (BFO) i Luftvernbataljonen. Representere Luftvernbataljonens BFO medlemmer i lokale saker angående internbeordring i tjenestestillinger, drøfting av budsjett for varer og tjenester og andre saker som krever med-bestemmelse. Saksbehandle enkeltsaker fremmet av BFO medlemmer i Luftvernbataljonen. Har innehatt vervet i perioden 99-00.

Styremedlem kadettsamfunnet Krigsskolen Linderud. Delta i styrets arbeid og være kullets representant i styret. Har innehatt vervet fra august 1994 – desember 1994 og fra desember 1995 – juni 1995.

Formann Sikkerhetspolitisk utvalg i kadettsamfunnet Krigsskolen Linderud. Lede interessegruppen sikkerhetspolitisk utvalg som har til hensikt å øke kadettenes innsikt i relevante sikkerhetspolitiske saker verden over. Har innehatt vervet fra desember 1994 – desember 1995.

Sivile kurs

Kunnskapsprøve i alkoholloven. Avgitt i Målselv kommune høst 1999. 

Språkkunnskap

Behersker engelsk skriftlig og muntlig meget godt.

 

Dataerfaring

Erfaring som bruker av hjemme PC siden 1986. Ingen programmeringserfaring, men mye feilsøkingserfaring.

Brukererfaring i Windows 3.11, 95, 98, 2000 og XP Prof ed.

Brukererfaring med Office 7.0, 97 og 2000 med tilhørende applikasjoner (Word, Excel, PowerPoint, Frontpage, Photodraw, Office, Windows Utforsker).

Brukererfaring med Internet siden 1995.

Drevet hjemmeside med ca 15 000 treff i året siden 2000.

Brukererfaring med Adobe Photoshop 4.0, 5.0, 5.5 og 7.0.

 

Tjeneste i OL-brigaden

Under vinter OL i Lillehammer 1994 tjenestegjorde jeg i OL-brigaden. Vår avdeling hadde ansvar for etablering og drift av parkeringsplasser for publikum og sponsorer samt drift av bussterminalene for publikumstransport. Mine arbeidsoppgaver innebar å gå inn som avløser som skiftleder på alle transportterminalene avdelingen hadde ansvar for samt et utvidet ansvar for sponsorkontakt med Coca Cola.

 

Bodd i USA

Jeg har i perioden 1985-1986 hatt et opphold i USA sammen med resten av min familie. Jeg gikk på vanlig amerikansk skole i perioden vi oppholdte oss der og hele vennekretsen min var stort sett lokale amerikanere.

 

Tidligere fallskjermhopper

Jeg har i perioden 1990 til 1996 hoppet fallskjerm aktivt. Jeg har 380 hopp og har deltatt i to norgesmesterskap i fritt-fall formasjonshopping med gode resultat.

 

Fôrvert for forsvarets tjenestehund

Jeg har sammen med min kone vært fôrvert for en av forsvarets kommende tjenestehunder. Dette innebærer å ha hund fra den er 8 uker gammel og ca ett år fremover. Som fôrvert har min oppgave vært å gi hunden grunnleggende dressur, miljø- og omgivelsestrening, søkstrening og sportrening.

 

Nordkapp - (Lindesnes) på sykkel

Sommeren 1999 syklet jeg til fra Nordkapp til Trondheim med 3 kamerater som skulle Nordkapp - Lindesnes til inntekt for Norges Røde Kors. Jeg deltok aktivt i innsamlingsarbeidet som innebar personlig oppmøte hos bedrifter i Norge med personlig utfordring til bedriftssjefen om å støtte Norges Røde Kors.

 

Disse sidene er vel verd å sjekke.

 

 Digital Blasphemy 
Free 3d Wallpapers

    

     Klikk for mer informasjon om våre blader